anal cancer treatment

Medindex - Knihovna - Odborné časopisy
Knihovna, odborné časopisy ... BLOOD : CELL : 21.5.2015: Cell Přes všechny pokroky v moderní medicíně, dodnes neexistuje žádný lék na obezitu.
informace pro odbornou veřejnost | Oddělení radioterapie a ...
Publikace, týmy, semináře, kongresy, komise pro jednotlivé onkologické diagnózy
Knihovna | Therapy Systems -český výrobce zdravotnických ...
Therapy Systems -český výrobce zdravotnických prostředků - HISTORIE UŽITÍ AKTIVNÍHO KYSLÍKU - OZONU V MEDICÍNĚ
Katedra psychologie FF UK
narozen 1954, absolvoval psychologii na FF UK v r. 1978, Ph.D. v r. 1999 habilitace v r. 2000, profesor klinické psychologie 2003, DSc. 2014, od 1.9.2001 na FF UK.
Zaměstnanci | ÚHKT
NaÚHKT působí od roku 1970. Po studiích na VŠCHT zde pracoval nejdříve jako odborný asistent, poté jako vědecký pracovník. Od roku 1985 vede oddělení ...
X-Factor is Vitamin K2 - Czech Translation - Weston A Price
Print - PDF - EmailOriginal article at: http://www.westonaprice.org/fat-soluble-activators/x-factor-is-vitamin-k2 Po stopách neuchopitelného X-faktoru: šedesát ...
Adjuvantní chemoterapie u kolorektálního karcinomu ...
Kolorektální karcinom je jedno z nejčastěji se vyskytujících onkologických onemocnění v České republice. Incidence u mužů je dokonce na prvním místě ...
Komplikace spojené s radioterapií karcinomu prostaty ...
292 Urologie pro praxi | 2011; 12(5) | Přehledové články Radioterapie karcinomu prostaty Kurativní radioterapie karcinomu prostaty je
Životopis :: MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Životopis CURRICULUM VITAE doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. Osobní údaje. Jméno: doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. Datum a místo narození: 15.12.1966, Ostrava
Zaměstnanci | ÚHKT
Na klinickém úseku ÚHKT pracuje od roku 1982, od roku 1993 ve funkci primáře lůžkové části. V letech 1991-1992 obdržel stipendium na hematologickém a ...
Romantismus ve světě - Český jazyk - Maturitní okruhy ...
směr konce 18. stol. – 1. poloviny 19. stol. fantazie, city a minulost; zaměřuje se na obrazotvornost a citlivost; individualismus a subjektivismus
Krvácení do dolní části gastrointestinálního traktu - ZDN
Souhrn Krvácení do dolní části trávicího traktu je definováno jako krvácení, jehož zdroj je lokalizován distálně od duodenojejunálního přechodu.
MUDr. MatejŠkrovina , Ph.D. - Nemocnice Nový Jičín (cs)
MUDr. MatejŠkrovina , Ph.D. primář Chirurgického oddělení. tel.: 556 773 645, 400, 523 mobil.: 606 630 419. Pracoviště: Chirurgické oddělení
Program kolorektálního screeningu v České ...
Úvodní stránka programu screeningu kolorektálního karcinomu. Informace o screeningu a rakovině tlustého střeva a konečníku pro veřejnost i pro odborníky.
hotel nähe arena leipzig incest malich divek bdms prcání