poruchy sexualniho vyvoje

PPT - Základy psychopatologie PowerPoint Presentation ...
Poruchy sexuální preference. Psychické a behaviorální poruchy spojené se sxuálním vývojem a orientací.
Poruchy psychosexuálního vývoje -
Diskuzní fórum na téma psychických poruch zejména úzkosti a deprese souvisejících s dospíváním a sexuálním vyzráváním.
Psychosexuální vývoj dítěte a jeho poruchy - Šance Dětem
... v denním stacionáři Sananim (od roku 2006 dosud) a v soukromém sexuologickém centru Gona (od roku 2009 dosud). Působí jako lektorka v tématech sexuální výchovy, sexuality a vývojové psychologie.
Poruchy sexuálního vývoje ve světle úvah H. Maturany ...
... ovlivnit neblahý vývoj, který jako by směřoval k místu, kde je velká pravděpodobnost, že se vytvoří porucha sexuálního zrání a v jejím důsledku transsexuální identifikace individua. na genetiku ...
Terapie sexuálních dysfunkcí - Sexuologie - ZDN
... Jako primární porucha se vyskytuje u hypogonadismů s chybějící či oslabenou produkcí androgenů. Tito pacienti jsou zpravidla postiženi též typickými poruchami sexuálního tělesného vývoje. Terapie musí ...
Sexuální týrání a zneužívání dětí - Sexuální zneužívání ...
... opoždění psychosexuálního vývoje • sexuální promiskuita • sexuální dysfunkce • negativní vztah k vlastnímu tělu, někdy odpor ke genitáliím či prsům • poruchy komunikace • poruchy navazování sociálních ...
F60-F69 poruchy osobnosti A chování U dospělých (F60–F69 ...
... chování dívek a dívčí chování chlapců není pro tuto diagnózu dostatečné. Poruchy sexuální identity u individuí‚ která dosáhla nebo právě vstupují do puberty‚ by neměla být zařazena sem‚ ale do F66.–.
Poruchy sexuální diferenciace a sexuálního vývoje z ...
... sexuální diferenciace Poruchy sexuální diferenciace a pohlavního vývoje představují široké spektrum od téměř normálního mužského či ženského fenotypu k jedinci s obojetným genitálem různého stupně a ...
Prezentace aplikace PowerPoint
Malformace zevního genitálu 1: 4 500 narozených dětí. Nevíme, jakého je dítě pohlaví“ Nevyslovovat žádné předpoklady. Rodiče si sami vyvodí závěry.
Poruchy pohlavní diferenciace a pohlavního zrání ...
... Vavřinec Jan: Poruchy sexuální diferenciace a sexuálního vývoje z pohledu dětského endokrinologa, 09.02.2010, on-line: ...
Porucha sexuální preference: příznaky, léčba (Sexuální ...
... období v životě jedince, která se mohou vysoce podepisovat na rozvoji některé z deviací. Mezi tato období patří například puberta, kdy jisté zážitky mohou významně formovat sexuální vývoj jedince.
*Sexuální zneužívání « Rubrika | Deprese-Stres-Diskuse
... fyzické a sexuální zneužívání dětí, zejména dlouhodobé a těžké, může děti ohrozit celoživotně. Častým důsledkem je vývoj poruch chování v dospívání i poruch osobnosti v dospělosti, včetně rostoucí ...
Poruchy sexuálního vývoje Česká republika
... na Poruchy sexuálního vývoje v lokalitě Česká republika. Kliknutím na jméno lékaře/kliniky získáte bližší informace. Chcete-li se dozvědět více o zákroku, přečtěte si jeho popis pod odkazem Poruchy ...
hotel nähe arena leipzig incest malich divek bdms prcání